Regulamin Teatru Garnizon Sztuki

Regulamin Garnizonu Sztuki obowiązujący od 01.07.2020

 

Sprzedaż i rezerwacja

 1. Rezerwacji biletów można dokonać osobiście w kasie Teatru (godziny pracy kasy) , telefonicznie lub mailowo kasa@garnizonsztuki.org.pl
 2. Rezerwacji telefonicznej i mailowej można również dokonać w Biurze Organizacji Widowni (BOW) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00, tel. ,e-mail: bilety@garnizonsztuki.org.pl . Na wszystkie maile wysłane przez Państwa w weekend BOW odpowiada w poniedziałek.
 3. Rezerwacja wysłana drogą mailową nie jest jednoznaczna z założeniem rezerwacji, dopiero kiedy Teatr prześle potwierdzenie rezerwacji staje się ona ważna.
 4. Rezerwacja biletów na spektakl w dniu przedstawienia nie jest możliwa. Bilety można zakupić jedynie on-line lub w siedzibie Teatru.
 5. Rezerwacja biletów ważna jest przez 3 dni, w tym czasie należy wykupić je osobiście w kasie lub opłacić przelewem na wskazane skonto Teatru. Jeśli bilety nie zostaną w tym czasie wykupione rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 6. Rezerwacje grupowe podlegają indywidualnym ustaleniom.
 7. Płatności przelewem możliwe są do 5 dni przed spektaklem ze względu na czas księgowania transakcji. Rezerwacja późniejsza niż 5 dni przed datą spektaklu nie podlegają możliwości opłacenia przelewem.
 8. Możliwość przebukowania opłaconych biletów jest dostępna maksymalnie do 5 przed spektaklem.

Płatność za bilety

 1. Płatności za bilety można dokonać w następujący sposób:
  • bezpośrednio w kasie Teatru,w godzinach jej pracy. Przyjmujemy płatności kartą płatniczą.
  • za pośrednictwem strony Teatru garnizonsztuki.org.pl płacąc kartą lub przelewem w ciągu 2 godzin od momentu rozpoczęcia rezerwacji (system obsługiwany jest przez PayU)
  • wpłacając środki przelewem na konto, które jest podawane mailowo przez Biuro Obsługi Widza lub pracownika kasy Teatru, w tym przypadku w tytule przelewu niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, numeru rezerwacji, daty oraz tytułu spektaklu. Po zaksięgowaniu środków na koncie bilety zostają wysłane na adres mailowy Kupującego bądź wydrukowane w kasie Teatru
  • Bilety można odebrać w kasie Teatru 2 dni po dokonaniu płatności przelewem lub 15 minut przed rozpoczęciem spektaklu

 

 

Faktury VAT

 1. Fakturę VAT można wystawić w kasie Teatru w momencie sprzedaży biletów lub w momencie zaksięgowania środków na koncie (pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia chęci otrzymania faktury)
 2. Fakturę VAT można wystawić również na podstawie oryginału paragonu fiskalnego po dokonaniu sprzedaży biletów jednak nie później niż w terminach, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa
 3. Faktura VAT może zostać wystawiona przedsiębiorcy, który zakupił bilet, na podstawie paragonu tylko w sytuacji, w której na paragonie będzie znajdował się jego NIP
 4. Paragon z NIPem nabywcy, który nie przekroczy kwoty 450zł, stanowi fakturę uproszczoną – traktowana jest ona jak zwykła faktura zawierająca pełne dane nabywcy

Zwroty biletów

 1. Zwrot i wymiana biletów indywidualnych (do 5 sztuk) jest możliwa do 5 dni przed spektaklem
 2. Do wykonania zwrotu niezbędne jest okazanie oryginału paragonu lub faktury stanowiącej dowód zakupu
 3. Zwrot i wymiana biletów grupowych możliwa jest do 10 dni przed spektaklem, przy czym można zwrócić lub wymienić maksymalnie do 10 sztuk biletów.
 4. Zwrotowi i wymianie podlegają jedynie bilety zakupione w kasie Teatru
 5. Zwroty przelewowe realizowane są jedynie na konto, z którego zostały opłacone bilety
 6. Bilety zakupione na stronie internetowej garnizonsztuki.org.pl podlegają zwrotowi WYŁĄCZNIE w przypadku odwołania lub zmiany repertuaru przez Garnizon Sztuki, można je ewentualnie przebukować na inny termin
 7. Prowizja pobierana przez PayU nie podlega zwrotowi
 8. Za bilety, które nie zostały zrealizowane, Teatr nie zwraca pieniędzy

Bilety ulgowe

 1. Bilety ulgowe można nabyć jedynie w kasie Teatru
 2. Bilety ulgowe przysługują: uczniom, studentom do 26 roku życia, emerytom i rencistom (po okazaniu odpowiedniego dokumentu). Obsługa widowni może zażądać okazania odpowiedniego dokumentu przed wpuszczeniem na widownię.
 3. Jedna legitymacja uprawnia do zakupu jednego biletu ulgowego
 4. Ilość biletów ulgowych jest ograniczona
 5. Bilety ulgowe nie obowiązują na wydarzenia specjalne, spektakle gościnne, premiery i sylwestra

Wejściówki

 1. Wejściówki sprzedawane są na 30 minut przed rozpoczęciem spektaklu w kasie Teatru, cena wejściówek 25-50zł
 2. Wejściówki dostępne są również na portalu eWejściówki.pl, na 6 godzin przed spektaklem
 3. Liczba wejściówek jest ograniczona
 4. Wejściówki nie podlegają zwrotom
 5. Jeden widz może zakupić maksymalnie 4 wejściówki
 6. Teatr zastrzega sobie prawo do nie sprzedawania wejściówek na wybrane terminy

Vouchery

 1. Voucher to bilet otwarty na dowolny spektakl w siedzibie Garnizonu Sztuki, ważny przez 6 miesięcy
 2. Koszt Vouchera dla jednej osoby to 130zł (niezależnie od strefy cenowej)
 3. Voucher można zakupić zarówno w kasie Teatru jak i za pośrednictwem strony internetowej garnizonsztuki.org.pl
 4. Voucher można zrealizować wnastępujący sposób:

- kupując bilety przez stronę internetową, wpisując w odpowiednie pole kod  Vouchera

- dokonując rezerwacji osobiście, telefonicznie lub mailowo w kasie Teatru

 1. Rezerwacja miejsc jest możliwa z odpowiednim wyprzedzeniem (nie gwarantujemy dostępności miejsc w ostatniej chwili), pod warunkiem, że data spektaklu mieści się w dacie ważności Vouchera
 2. Rezerwacji można dokonać na dowolny spektakl z repertuaru Garnizonu Sztuki, który dostępny jest na stronie internetowej, z wyłączeniem wydarzeń specjalnych,spektakli gościnnych, premier oraz spektakli zastrzeżonych przez Dyrekcję Teatru (np. Sylwester)
 3. Po dokonaniu rezerwacji należy zgłosić się do kasy Teatru w celu wymiany Vouchera na bilety z przypisanymi miejscami
 4. Jeśli cena biletu jest niższa niż wartość Vouchera kasa Teatru nie zwraca różnicy, nie ma również możliwości dopłaty do biletu w droższej strefie cenowej
 5. Voucher, który nie zostanie wymieniony w kasie na bilety nie daje prawa do zajęcia miejsc na widowni
 6. Voucher nie podlegają zwrotowi
 7. Za niewykorzystany Voucher nie przysługuje zwrot pieniędzy

 

Informacje dla widzów

 1. Prosimy o przybycie do Teatru odpowiednio wcześniej, widzowie spóźnieni nie będą wpuszczani na widownię, wyjątkiem są spektakle, które mają przerwę – wtedy widzowie będą wpuszczani podczas przerwy
 2. Widzowie, którzy posiadają bilety ulgowe zostaną wpuszczeni na widownię po okazaniu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi.
 3. Garnizon Sztuki zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na widownię widzów znajdujących się pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub po stwierdzeniu, że widz może posiadać broń lub inne narzędzia zagrażające bezpieczeństwu
 4. Na widowni nie można spożywać jedzenia
 5. Widzowie mają obowiązek wyciszenia telefonów komórkowych oraz zegarków elektronicznych na czas trwania spektaklu
 6. Zabrania się fotografowania oraz nagrywania w trakcie spektaklu. Widzowie nie przestrzegający tych zasad mogą zostać wyproszeni z widowni przez Obsługę
 7. Na terenie Teatru obowiązuje zakaz palenia
 8. Widzowie, którzy nie zastosują się do instrukcji pracowników Obsługi Widowni Teatru w przypadku naruszenia regulaminu lub powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych widzów mogą zostać poproszeni o opuszczenie Teatru. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot pieniędzy za zakupiony bilet, ani jego wymiana.